Styrande dokument

Här finner du styrande dokument för vår gemensamma anläggning
och handlingar inför årsmöte.

Fullmaktsblankett


2023

Protokoll årsstämma

Kallelse/Agenda

Valberedningens förslag

Styrelsens verksamhetsberättelse

Resultaträkning och Balansräkning

Revisorernas berättelse

Motion 1 Lekplats

Motion 2 Risplats

Motion 3 Utegym

Motion 4 Schaktmassor

Motion 5 Avstyckning

Motion 6 Arvode styrelse

Framställan från styrelsen 1

Framställan från styrelsen 2

Utgifts- och inkomststat och debiteringslängd


2022

Protokoll årsstämma

Kallelse/agenda
delades ut i brevlådor i området 4 juni och postades 3 juni till fastighetsägare med
annan postadress. Påminnelse om stämman med information om plats och tid, publicerades på hemsidan 13 maj.

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Motion och styrelsens förslag till svar

Budgetförslag

Valberedningens förslag


2021

Protokoll årsstämma

Agenda
inkluderande valberedningens förslag och budgetförslag

Förvaltningsberättelse

Resultat och balansrapport

Kallelse
delades ut i brevlådor i området 30 maj och postades samma dag till fastighetsägare
med postadress på annan ort.


2020

Protokoll årsstämma

Bilaga

Protokoll poströstning

Kallelse till föreningsstämma 2020 är distribuerad via post 2020-11-09 ->11

Reviderad kallelse/agenda inför Årsmöte 2020-12-06

Beskrivning av poströstningsförfarande

Svarsformulär

Förvaltningsberättelse

Resultat och balansrapport

Revisorernas berättelse

Budgetförslag

Valberedningens förslag


2019

Protokoll
distribuerad via post- 2019-05-29

Skogsbruksplan , ref punkt a i kallelsen

Skogbruksplan karta

Utredning, ref punkt 7f i kallelsen (Presentationen från stämman)


2018

Protokoll


2017

Protokoll


2016

Protokoll


2015

Protokoll


2014

Protokoll


2013

Protokoll


2012

Protokoll