Midsommarfirande

Efterlysning

Boende på Kronhjortstigen meddelar att det behövs förstärkning för planering, genomförande och/eller återställning av midsommarfirandet. Om du, boende på vilken väg som helst inom vår samfällighet vill ställa upp i någon/flera delar, meddela här i tråden senast 7 juni. Du blir därefter inbjuden till ett möte den 8 juni för att samordna aktiviteterna.

Om arrangören upplever att det är för få personer som anmäler sig och medverkar, behöver midsommarfirandet ställas in.

/Kronhjortstigen genom StyrelsenEnligt tradition har vi gemensamt midsommarfirande, vilket vi vill fortsätta med efter förnyat ställningstagande vid stämman 2021. Vi turas om att arrangera festligheterna efter följande ordning. 


Arrangör:

2023 Kronhjortstigen 1-      

2022 Ekorrstigen 1-

2021 Inställt pga pandemi

2020 Inställt pga pandemi

2019 Inställt

2018 Harstigen 1-

2017 Dovhjortstigen 16 -

2016 Dovhjortstigen 1-15 

2015 Djurövägen

2014 Rävstigen 23 -

2013 Rävstigen 1-22