Anslagstavla


2022


12 september

E.ON Energidistribution AB ska anlägga sjökabel och markkabel och tillhörande anordning som transformatorer, kabelskåp, jordtag mm. Startdatum är ännu inte fastställd. Se länkade skisser (2 sidor).


1 juli

Handlingarna angående årets stämma är nu uppdaterade under Samfälligheten/Styrande dokument med protokoll över stämmans beslut. 


8 juni

Vattenfall på uppdrag av Eon påbörjar grävning i diken längs Rävstigen 6-16 och Kronhjortstigen 1, i höjd med garaget på fastigheten.

Ledningar i dikena måste grävas fram och lagas. Vi vet i nuläget inte hur lång tid arbetet tar men elen kommer att behöva stängas av vid något eller några tillfällen under arbetets gång.


1 juni

Röjning påbörjas igen i området nedanför Rävstigen mot vattnet, med start 7 juni. Arbetet utförs av Kuddby trädfällning. 


23 maj

Vägunderhåll kommer att ske de närmsta veckorna. Nytt slitlager kommer att läggas på vissa partier som också saltat direkt för att binda det nya slitlagret.

Farthinder placeras ut efter dessa åtgärder och dammbindning av hela området görs därefter inom kort.


13 maj

Containers/flak kommer att finnas tillgängliga för trädgårdsavfall under tiden torsdag 26 maj till söndag 29 maj.

Placering: Vändplan Kronhjortsstigen och Harstigen - vid lekplatsen.


Föreningsstämma hålls 19 juni kl.10 i Markan.


Midsommarfirande i år arrangeras av Ekorrstigen.


22 mars

Dammbindning av våra vägar kommer att ske den närmaste tiden. Styrelsen räknar med att alla medlemmar har vetskap och alltid följer våra trivselregler och i detta fall parkeringsförbudet på gemensamhetsanläggningen, så arbetet ska kunna utföras utan några bekymmer.


8 mars

Skrivelse till alla medlemmar har distribuerats, se länken, angående nyttjande av gemensamhetsanläggningen och föreningens hantering av eventuella överträdelser. Bifogar också uppdaterade Trivselregler som ersättning för tidigare Ordningsföreskrift.


8 januari

Snöröjninig kommer att ske under eftermiddagen idag. Vänligen, ombeds alla bilförare att som alltid ta det lugnt och anpassa hastigheten efter väglaget.