Djuröns historia

Djurön är en halvö belägen i Bråviken, strax utanför Norrköpings stad. Områdets historia börjar redan i slutet av 1500-talet då Bråborgs slott grundades. Djurön var då en ö och figurerade som ett naturligt djurhägn där bland annat hjort hölls.


I början av 1900-talet flyttade Pehr Swartz familjens kvarnverskamhet hit. I samband med detta byggdes arbetarvillor i området, vilket grundade ett litet samhälle. Idag har verksamheten gjorts om och bedrivs som exporterande spannmålslager av Svenska lantmännen.


De flesta av de ursprungliga arbetarvillorna står kvar än idag och sedan dess har även ett fritidsområde uppkommit. Sedan kommunalt vatten och avlopp drogs ut till djurön under 2010 har flera av de tidigare fritidsstugorna utvecklats till permanentboende och Djurön är idag ett område med stor tillväxt.