Välkommen!


Under anslagstavla publiceras löpande information för medlemmarna och som komplement används även facebook-gruppen Djuröns samfällighet för informationsspridning.


I menyn samfälligheten hittar du styrdokument och information avseende föreningens verksamhet. Här finns även information om vilka som ingår i styrelsen och vilka grundläggande arbetsuppgifter de har.


Marinan och det årliga midsommarfirandet har information under egna menyer.

Vänligen

Nytillkomna fastighetsägare ombeds att kontakta

styrelsen för information om föreningen och dess medlemsskap

Kontaktuppgifter till styrelsen

finns här

Aktuellt


2024

28 juni

Protokoll årsstämma


19 juni

Midsommarfirande- förberedelser och firande


18 maj

Årets stämma äger rum 16 juni kl.10.00 i Markan. Handlingar publiceras efter hand.


15 maj

Åtgärder inom gemensamhets-anläggningen under 15-24 maj.


26 april

Röjning i marinan genomförs


20 april

Vägunderhåll


3 mars

Ingen momsplikt för samfällighetsföreningar. Läs mer här.


2023

9 juni

Inställt midsommarfirande!


3 juni

Efterlysning - midsommarfirandet


1 juni

Vägunderhåll och återställning av E.ON.


26 maj

Söndag 18 juni kl.10 hålls årets stämma i Markan. Läs mer här.


27 april

Dammbindning genomförs fredag 28 april.


18 april

Vägunderhåll

och dammbindning genomförs när E.ON gjort återställning efter sina grävningar.


Gallring och röjning pågår.

Läs mer här.12 september 2022

E.ON ska lägga mark- och vattenkabel och tillhörande anläggning.


Se karta