Kontakta oss

Styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er till styrelsen med frågor eller önskemål. Antingen via mejl info@djuron.se eller på följande telefonnummer:      

             

Kontaktperson för Djurön Marina

Andreas Löfberg, 0763-25 34 80


Registeransvarig och deklarationsansvarig: ordförande


Djuröns Samfällighetsförening
Mejladress: info@djuron.se
Facebookgrupp: Djuröns Samfällighet
Bankgiro: 5960-7853
Organisationsnummer: 717901-3037

Ordförande

Anna Boholm

0702-78 98 73

Kassör

Jessica Liljensten

0709-12 22 80

Sekreterare

Andreas Löfberg

0763-25 34 80

Ledamot

Filip Struwe

0708-84 77 35

Ledamot

Josefine Calderon

0705-22 34 20

E-post: info@djuron.se
Postadress:


Djuröns Samfällighets-förening

c/o Anna Boholm

Djurövägen 125 B

605 91 Norrköping