Kartor

Här finner du kartmaterial som berör samfälligheten.


- Karta för Fastighetsgräns visar även tillhörande vatttenområde.

Kartmaterial

Historiska kartor

1800-tal

Häradskarta

- utsnitt