Medlem

Medlemsantal och fördelning

186 fastighetsägare fördelat på 117 fastigheter där 86 fastigheter bebos av åretruntboende medlemmar. (Ref fastighetsregistret 2018-05-20)

Prisbild

Åretruntboende

Årlig avgift 2 700 kr

Sommarboende

Årlig avgift 1 485 kr

Obebyggd tomt

0 kr

Fondavgift

Årlig avgift 500 kr för samtliga fastighetsägare

Vägslitageavgift*

5 000 kr för varje ny tillkommen byggnation från och med 2012-05-01 (Reviderad vid 2015 års Föreningsstämma)