Styrande dokument

Här finner du styrande dokument för vår gemensamma anläggning och handlingar inför Årsmöte mm.


2022

Protokoll årsstämma

Kallelse/agenda delades ut i brevlådor i området 4 juni och postades 3 juni till fastighetsägare med annan postadress. Påminnelse om stämman med information om plats och tid, publicerades på hemsidan 13 maj.

Bilaga 1 Förvaltningsberättelse

Bilaga 2 Revisorernas berättelse (kommer vid mötet) Resultaträkning och Balansräkning

Bilaga 3 Motion och styrelsens förslag till svar

Bilaga 4 Budgetförslag

Valberedningens förslag

Fullmaktsblankett


2021

Protokoll årsstämma

Agenda inkluderande valberedningens förslag och budgetförslag mm.

Förvaltningsberättelse

Resultat och balansrapport

Revisiorernas berättelse (kommer vid mötet) 

Kallelse delades ut i brevlådor i området 30 maj och postades samma dag till fastighetsägare med postadress på annan ort.


2020

Protokoll årsstämma

Bilaga 

Protokoll poströstning

Kallelse till föreningsstämma 2020 är distribuerd via post 2020-11-09--11

Reviderad kallelse/agenda inför Årsmöte 2020-12-06

Observera att stämman genomförs med poströstningsförfarande!

Beskrivning av poströstningsförfarande

Svarsformulär

Förvaltningsberättelse

Resultat och balansrapport

Revisorernas berättelse

Budgetförslag

Valberedningens förslag

2019

Kallelse till föreningsstämma 2019 är distribuerad via post- 2019-05-29

Kompletterande dokument redovisas nedan:

Skogsbruksplan , ref punkt a i kallelsen

Skogbruksplan karta

Utredning , ref punkt 7f i kallelsen (Presentationen från stämman)

Fullmaktsblankett