Styrande dokument

Här finner du styrande dokument för vår gemensamma anläggning och handlingar inför Årsmöte mm.


2021

Protokoll årsstämma


Agenda inkluderande valberedningens förslag och budgetförslag mm.

Förvaltningsberättelse

Resultat och balansrapport

Revisiorernas berättelse (kommer vid mötet) 


Kallelse delades ut i brevlådor i området 30 maj och postades samma dag till fastighetsägare med postadress på annan ort.


2020

Protokoll årsstämma

Bilaga 

Protokoll poströstning


Kallelse till föreningsstämma 2020 är distribuerd via post 2020-11-09--11

Reviderad kallelse/agenda inför Årsmöte 2020-12-06


Observera att stämman genomförs med poströstningsförfarande!

Beskrivning av poströstningsförfarande

SvarsformulärFörvaltningsberättelse

Resultat och balansrapport

Revisorernas berättelse

Budgetförslag

Valberedningens förslag


2019

Kallelse till föreningsstämma 2019 är distribuerad via post- 2019-05-29

Kompletterande dokument redovisas nedan:

Skogsbruksplan , ref punkt a i kallelsen

Skogbruksplan karta

Utredning , ref punkt 7f i kallelsen

Fullmaktsblankett