Information

11 juli 2019


Idag har några fastighetsägare fått lapp i brevlådan.På den står att  styrelsen vill träffa er. Syftet är att vi tillsammans tittar på området utanför respektive tomt för att få er uppfattning om hur det ser ut och vilka eventuella åtgärder som behöver göras för bästa funktion och eventuella återställningar. Självklart ska styrelsen gå igenom alla samfällighetens fastigheter på samma sätt och vi tar några i taget. Vi ser insatsen som ett löpande arbete som påbörjas nu./Styrelsen